KORSIKA-KRÁSY NAPOLEONOVA OSTROVA

Kód: 
KOR

 

Francouzský ostrov ležící uprostřed vod Středozemního moře poskytuje návštěvníkům vše, co si jen od ideální dovolené lze přát. Skalnaté pobřeží střídají krásné písečné pláže, vysokohorské masivy dominují vnitrozemí, kaňony divodkých řek, vodopády, lesy s porostem borovic, eukalyptů, korkových dubů, divokých oliv, ale také typické staré osady a městečka, to je Korsika - rodiště slavného Napoleona Bonaparta. Příjemné podnebí dává předpoklad bohatému růstu středomořské vegetace a hodiny slunečního svitu přejí koupání a opalování po dlouhou dobu kalendářního roku.

 

1. den: 

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

 

2. den: 

Ráno trajekt na Korsiku, připlutí do BASTIE, přejezd vnitrozemím Korsiky do univerzitního městečka CORTE připomínajícím "orlí hnízdo" (dříve tajné hlavní město Korsiky). Pokračování přes městečko Vizzavona s úchvatným výhledem na Monte d´Oro, zastávka u vodopádů Anglais. Kaskády Anglais tvoří řetězec horských jezírek a vodopádů potoka Agnone pod Col de Vizzavona. Večer ubytování, nocleh.

 

3. den: 

POBYT U MOŘE

 

4. den: 

Ráno odjezd horskou cestou do střediska megalitických kultur- prehistorické naleziště Filitosa, jehož historie je stará více než 8 000 let. Odpoledne přejezd přes "skalní" městečko Sarténe do nejjižnějšího přístavu BONIFACIO, kde se nacházejí okouzlující bílé křídové útesy zrcadlící se v temné modři moře. Nejpůsobivějším zážitkem je projížďka výletní lodi podél bělostných útesů, odkud se naskýtá nejkrásnější pohled na toto unikátní město. Večer návrat na ubytování, nocleh.

 

5. den: 

POBYT U MOŘE

 

6. den: 

Celodenní výlet podél západního pobřeží. Výjezd do horské vesnička Evisa v nádherné panoramatické poloze, možnost pěší turistiky v soutěsce SPELUNCA. Nenáročná turistická cesta je lemována strmými skalními stěnami a na několika místech je přerušena starými kamennými můstky přes údolí. Odpoledne pokračování v cestě do Porta. Tento starý rybářský přístav uprostřed divokých skal se může pochlubit jednou z nejbarevnějších pláží na ostrově a průzračným mořem. Možnost koupání, k večeru přejezd panoramatickou cestou do městečka PIANA, které se pyšní titulem "nejkrásněji položené město Francie", návštěva neopakovatelné CALANCHE. Do červena zbarvené skalní útvary bizarních tvarů v Calanche jsou přírodní rezervací pod záštitiou UNESCO. Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od moře až do výšky téměř 1200 m připomínají postavy zvířat, lidí a včelích plástů. Večer návrat na nocleh.

 

7. den: 

POBYT U MOŘE

 

8. den: 

Dopoledne výlet do hlavního města Korsiky AJACCIO. Město bylo založeno již v roce 564 před n.l. řeckými osadníky a dle báje je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa a Sicy, od nichž báje odvozuje současný název ostrova. Až do počátku 19. století bylo celkem bezvýznamným přístavem, na významu začalo nabývat až za období války slavného rodáka Napoleona Bonaparta, jehož kult je na Korsice pečlivě udržován a dá se říci všudypřítomný. Čeká nás prohlídka staré části města s rodným domem Napoleona, náměstími, radnicí a přístavem, odpoledne návrat na ubytování, volno, koupání, nocleh.

 

9. den: 

Ráno uvolnění apartmánů, odjezd do Bastie, prohlídka, volno s možností nákupů, večer trajekt do Itálie.

 

10. den: 

V pozdních večerních hodinách příjezd do ČR.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, trajekty a výlety dle programu, 7x ubytování v apartmánech pro 2-4 osoby (s kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, WC, koupelna, balkon), služby průvodce

Cena nezahrnuje: povlečení, závěrečný úklid a vstupy (cca 25 EUR/osoba), vstupy

Platí se na místě: pobytové taxy

 

Speciální nabídka: V případě ubytování v 3-4  app cena zájezdu 12.950 Kč/os!

 

 

 

Region: 
Francie
Strava: 
Počet nocí: 
7

Termíny pro tento zájezd:

Termín Cena Odjezdová místa
07.09.2019 - 16.09.2019
13 950,- Kč AB

NORMANDIE A BRETAŇ

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes SRN, nocleh ve Francii.

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou EURODISNEYLANDU

Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování v oblasti Paříže, nocleh

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou REMEŠE (UNESCO)

Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR přes Prahu a Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši k prohlídce exteriérů věhlasné středověké katedrály Notre-Dame. Příjezd na ubytování v oblasti Paříže v pozdních nočních hodinách.

 

PROVENCE A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, ubytování v oblasti ŽENEVY.

 

ZA TAJEMSTVÍM KATARSKÝCH HRADŮ

Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Večer ubytování ve Francii v oblasti Montélimar.

NORMANDIE

Odjezd z ČR dle předem určených nástupních míst, transit přes Německo a Francii - příjezd do NORMANDIE.

 

KORSIKA-KRÁSY NAPOLEONOVA OSTROVA

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.