NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA STŘEDNÍ ITÁLIE

Kód: 
STA

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

Ancona - Urbino - Numana - Ascoli Piceno - Assisi - Perugia

 

1. den: 

Odpoledne odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie.

2. den: 

Přestávka na motorestu na snídani, příjezd do ANCONY, prohlídka krásného města rozloženého na skalách nad Jaderským mořem. Odpoledne přejezd do hotelu v přímořském letovisku a odpočinek u moře, večeře.

3. den: 

Dopoledne cesta do vnitrozemí, prohlídka URBINA s rodným domem Raffaella Santiho a renesančním vévodským palácem (obrazárna), poté poutní místo LORETO se Svatou chýší Panny Marie (vzor všech pozdějších Loret) a později odpoledne procházka po malebném přímořském městečku NUMANA a vyjížďka lodí kolem útesů a bílých pláží CONERSKÉ RIVIÉRY. Návrat do hotelu a večeře.

  4. den: 

  Odjezd do ASCOLI PICENO a prohlídka bohatého středověkého města nedotčeného turismem. Volno k procházkám nebo např. k návštěvě historické kavárny Meletti. Půvabná cesta kolem Monti Sibillini a nad Nursijskou planinou do NORCIE (rodné město sv. Benedikta, člen Asociace nejkrásnějších měst Itálie) a do SPOLETA, zajímavého pevnostního města v horách s mnoha památkami. Čas na večeři ve Spoletu. Ubytování v hotelu.

  5. den: 

  Ráno prohlídka ASSISI: chrámy sv. Františka (Giottovy fresky) a sv. Kláry, katedrála, v Porziuncole chrám Santa Maria degli Angeli s kaplí sv. Františka. Kolem poledne přejezd do PERUGIE. Podrobná prohlídka jednoho z nejkurioznějších měst Itálie. Krásné vyhlídky do okolní krajiny, kašna Nicoly a Giovanniho Pisaniů, Peruginovy a Raffaellovy fresky, památky po Etruscích, významná obrazárna, historická cukrárna Sandri, temné, křivolaké uličky. Čas na večeři, kolem 21.00 odjezd do ČR.

  6. den: 

  Po poledni návrat do Olomouce.

   

  Cena zahrnuje: 

  dopravu autobusem, 3x ubytování se snídaní v hotelu, 2x večeře, služby průvodce.

   

  Region: 
  Itálie
  Strava: 
  Počet nocí: 
  3

  BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM, VATIKÁN

  Odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd do oblasti řeky Piavy, známé boji v době I. světové války, pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, případně koupání v moři. Ubytování, nocleh.

  KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE s návštěvou opery NABUCCO ve Veroně

  Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie

  BENÁTKY A OSTROVY V BENÁTSKÉ LAGUNĚ

  Časně ráno odjezd z Brna přes Rakousko do Itálie, odpoledne ubytování v letovisku LIDO DI JESOLO, možnost pozdně odpoledního koupání, nocleh.

  MALEBNÉ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

  Odjezd v 4:00 z Olomouce. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v BOLOGNI, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

  KOUZLA DOLOMIT - TURISTIKA

  Odjezd z Olomouce cca v 5 hod. Pojedeme údolím Pustertal přes Toblach. Cestou se zastavíme u kouzelného jezera LAGO DI BRAIES (Pragser Wildsee) ležícího 1 493 m n. m. Večer se ubytujeme v oblasti Alta Badia. 

  KOUZLA JEZERA LAGO DI GARDA

  V ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes rakouské a italské Alpy, krátké zastávky u jezera Wörthersee a ve středověkém městečku Portogruaro. Večer ubytování v hotelu.

  GASTRONOMIE A PAMÁTKY SEVERNÍ ITÁLIE

  V 6.00 odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

  PERLY NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU

  Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Nocleh.

  POŽITKÁŘSKÁ ITÁLIE

  V ranních hodinách odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení vevinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

  PISA - FLORENCIE – ŘÍM

  Odjezd v časných ranních / nočních hodinách přes Rakousko do Itálie, pozdě odpoledne příjezd do města s nejstarší evropskou univerzitou BOLOGNA – pěší prohlídka historického centra města vystavěného z červených pálených cihel, večer přejezd na ubytování u Florencie, nocleh.

  LIGURSKÁ RIVIÉRA – cesta za poznáním i koupáním

  Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování v oblasti Pádské nížiny

  SICÍLIE S VÝLETEM NA MALTU A LIPARSKÉ OSTROVY

  Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Rakousko a Itálii.

  MĚSTA A VÍNA TOSKÁNSKA

  V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer krátká zastávka v dokonale zachovalém opevněném městečku MONTERIGGIONI. Přejezd do hotelu.

  POHÁDKOVÁ MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE

  Odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, večer ubytování, nocleh

  ITALSKÁ KLENOTNICE

  Odjezd z Olomouce ve 4.00 přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.

  ITALSKÁ MOZAIKA - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA S POBYTEM U MOŘE

  Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

  NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA STŘEDNÍ ITÁLIE

  Odpoledne odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie.

  SARDINIE – za krásami smaragdového ostrova

  odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

  Po stopách J.W. Goetha

  V ranních hodinách odjezd do KARLOVÝCH VARŮ,  procházka lázeňskou částí, volný čas, přejezd do CHEBU, prohlídka historického jádra, čas na večeři, ubytování.

  Toskánsko - svátek kamelií

  Odjezd v ranních hodinách směr Vídeň a Graz do Itálie. Zastávka v městečku Palmanova, které je unikátně dochovanou pevností ze 16. století, vystavěnou na půdorysu devíticípé hvězdy. Pokračování na ubytování v oblasti Florencie (Montecatini Terme).

  ISCHIA pobytově poznávací okruh

  Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční průjezd Rakouskem.

  Annecy, kaňon Verdon, Ligurská riviéra, Lago di Garda

  Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, zastávka v "Benátkách Alp", nádherném městečku ANNECY, ubytování v okolí.