ITALSKÁ MOZAIKA - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA S POBYTEM U MOŘE

Kód: 
IMO

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD

 

1. den: 

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

2. den: 

Dopoledne příjezd do FLORENCIE – prohlídka historického centra hlavního města Toskánska, které je nazýváno také perlou renesance a to díky vládnoucímu rodu Medicejských. Jeho historie je spjata se jmény umělců jako L. da Vinci, Michelangelo, Raffael, Boccacio, Dante Alighieri, Petrarca. Uvidíme palác Pitti, galerii Uffizi, starý most přes řeku Arno Ponte Vecchio, Dóm, náměstí se slavnou sochou Davida od Michelangela a celou řadu dalších památek, k večeru přejezd do oblasti Říma, nocleh.

3. den: 

Po snídani, odjezd do hlavního města Itálie ŘÍMA. Dopoledne prohlídka VATIKÁNU s chrámem Sv.Petra, možnost výstupu na kupoli, volno k příp. prohlídce Vatikánských muzeí. Odpoledne pěší prohlídka historického centra města na Tibeře - Andělský hrad, Pantheon, slavná fontána di Trevi, náměstí Navona s fontánou řek od Berniniho, Španělské schody, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, památník V. Emanuela. Volno, ve večerních hodinách návrat na nocleh.

4. den: 

Po snídani, odjezd přes vesničku  MONTECASSINO k návštěvě stejnojmenného kláštera na vyhlídkovém místě, který se do dějin zapsal jednou z nejtěžších bitev 2. Sv. války, jež připomíná památník a vojenský hřbitov u kláštera. Před polednem pokračování do POMPEJÍ, prohlídka archeologického areálu antického města pod Vesuvem, zalitého příkrovem lávy při výbuchu sopky v roce 79 n.l. Vykopávky poskytují pohled do života antického města - prohlédneme si dlážděné ulice s obytnými domy i veřejnými budovami, amfiteátr, lázně, fórum, které byly odkryty při vykopávkách v 19. století. Pozdě odpoledne přejezd na ubytování v Kalábrii, nocleh.

5. den: 

Pobyt u moře, volný program.

6. den: 

Pobyt u moře, volný program.

7. den: 

Pobyt u moře, volný program.

8. den: 

Pobyt u moře, volný program.

9. den: 

Ráno uvolnění apartmánů, odjezd do PAESTUM – prohlídka nejzachovalejšího komplexu starořeckých chrámů z 5. století před n.l. na italském území s dórskými chrámy bohyně Héry a Céres a zejména největším Neptunovým chrámem. Kolem poledne přejezd do malebného SORRENTA, města na lávových terasách nad mořem v bujné vegetaci citrusovníků. Volno, možnost fakultativního výletu lodí na ostrov CAPRI (návštěva přístavu Marina Grande, výjezd lanovkou do městečka CAPRI – možnost návštěvy Tiberiovy vily, volno, příp. návštěva Anacapri a vily San Michele Axela Muntheho), večer odjezd do Rakouska.

10. den: 

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, 5x ubytování v apartmánech
s možností vaření, povlečení, průvodce

Fakultativně: 

5x večeře 1.650 Kč, polopenze 2.450 Kč

Sleva: 400 Kč za ubytování v apartmánu obsazených 4 osobami (2x dvoulůžková ložnice)

Region: 
Itálie
Speciální nabídka: 

Cena zájezdu platí při ubytování v apartmánu (1 místnost) obsazených 2 osobami. Při ubytování v apartmánu pro 4 osoby (2x dvoulůžková ložnice), obsazených 4 osobami, platí cena 8500 Kč/os. 

Strava: 
Počet nocí: 
7

BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM, VATIKÁN

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd do oblasti řeky Piavy, známé boji v době I. světové války, pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, případně koupání v moři. Ubytování, nocleh.

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE s návštěvou opery NABUCCO ve Veroně

Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie

BENÁTKY A OSTROVY V BENÁTSKÉ LAGUNĚ

Časně ráno odjezd z Brna přes Rakousko do Itálie, odpoledne ubytování v letovisku LIDO DI JESOLO, možnost pozdně odpoledního koupání, nocleh.

MALEBNÉ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

Odjezd v 4:00 z Olomouce. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v BOLOGNI, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

KOUZLA DOLOMIT - TURISTIKA

Odjezd z Olomouce cca v 5 hod. Pojedeme údolím Pustertal přes Toblach. Cestou se zastavíme u kouzelného jezera LAGO DI BRAIES (Pragser Wildsee) ležícího 1 493 m n. m. Večer se ubytujeme v oblasti Alta Badia. 

KOUZLA JEZERA LAGO DI GARDA

V ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes rakouské a italské Alpy, krátké zastávky u jezera Wörthersee a ve středověkém městečku Portogruaro. Večer ubytování v hotelu.

GASTRONOMIE A PAMÁTKY SEVERNÍ ITÁLIE

V 6.00 odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PERLY NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Nocleh.

POŽITKÁŘSKÁ ITÁLIE

V ranních hodinách odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení vevinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PISA - FLORENCIE – ŘÍM

Odjezd v časných ranních / nočních hodinách přes Rakousko do Itálie, pozdě odpoledne příjezd do města s nejstarší evropskou univerzitou BOLOGNA – pěší prohlídka historického centra města vystavěného z červených pálených cihel, večer přejezd na ubytování u Florencie, nocleh.

LIGURSKÁ RIVIÉRA – cesta za poznáním i koupáním

Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování v oblasti Pádské nížiny

SICÍLIE S VÝLETEM NA MALTU A LIPARSKÉ OSTROVY

Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Rakousko a Itálii.

MĚSTA A VÍNA TOSKÁNSKA

V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer krátká zastávka v dokonale zachovalém opevněném městečku MONTERIGGIONI. Přejezd do hotelu.

POHÁDKOVÁ MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE

Odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, večer ubytování, nocleh

ITALSKÁ KLENOTNICE

Odjezd z Olomouce ve 4.00 přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.

ITALSKÁ MOZAIKA - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA S POBYTEM U MOŘE

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA STŘEDNÍ ITÁLIE

Odpoledne odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie.

SARDINIE – za krásami smaragdového ostrova

odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

Po stopách J.W. Goetha

V ranních hodinách odjezd do KARLOVÝCH VARŮ,  procházka lázeňskou částí, volný čas, přejezd do CHEBU, prohlídka historického jádra, čas na večeři, ubytování.

Toskánsko - svátek kamelií

Odjezd v ranních hodinách směr Vídeň a Graz do Itálie. Zastávka v městečku Palmanova, které je unikátně dochovanou pevností ze 16. století, vystavěnou na půdorysu devíticípé hvězdy. Pokračování na ubytování v oblasti Florencie (Montecatini Terme).

ISCHIA pobytově poznávací okruh

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční průjezd Rakouskem.

Annecy, kaňon Verdon, Ligurská riviéra, Lago di Garda

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, zastávka v "Benátkách Alp", nádherném městečku ANNECY, ubytování v okolí.