SICÍLIE S VÝLETEM NA MALTU A LIPARSKÉ OSTROVY

Kód: 
SIC

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

1. den: 

Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Rakousko a Itálii.

2. den: 

Ráno příjezd do ŘÍMA, dopoledne prohlídka VATIKÁNU včetně Chrámu sv. Petra. Kolem poledne pěší procházka centrem, večer přejezd na ubytování v jižní Itálii, nocleh.

3. den: 

Ráno trajekt na SICÍLII, dopoledne prohlídka archeologického areálu v SYRAKUSÁCH, v rodišti matematika Archiméda. Navštívíme areál řeckého divadla se zachovaným hledištěm a nymfeem vč. jeskyně nazývané Dionýsovo ucho, v bývalých lomech uprostřed bujné středomořské vegetace, a místo původního řeckého osídlení - ostrůvek Ortygia. Pozdě odpoledne přejezd na ubytování v letovisku Fondachello, volno, koupání, nocleh.

4. den: 

LIPARI - volný den, možnost fakultativního výletu lodí na Lipari – okruh souostrovím se zastávkami na vulkanických ostrovech s možností koupání, nocleh.

5. den: 

Výlet do oblasti hlavního města ostrova, do PALERMA. Skalnaté útesy bizarních tvarů obklopují město plné honosných paláců, náměstí, kostelů a klášterů (nádherná katedrála založená v roce 1184 je výsledkem řady přestaveb a uvnitř nalezneme kapli Svaté Rozálie – patronky Palerma, klášter kapucínů je proslulý především svými katakombami, kde jsou uložena částečně mumifikovaná a balzamovaná těla téměř 8000 zemřelých mnichů a palermských občanů včetně žen a dětí). Odpoledne navštívíme nedaleké MONREALE s nejkrásnější katedrálou na Sicílii, návrat na nocleh.

6. den: 

POBYT U MOŘE volno u moře, koupání, nocleh.

7. den: 

Volno u moře, fakult. celodenní výlet rychlolodí – vznášedlem na OSTROV MALTU – dopoledne připlutí do hlavního města La Valetty, prohlídka, oběd, odpoledne volný program v nejrušnějším středisku ostrova Sliema, případně návštěva archeologického komplexu Tarxien nebo Hajar Quim, k večeru přejezd busem do Trojměstí a Velkého přístavu, večer odjezd z Malty na Sicílii, nocleh.

8. den: 

POBYT U MOŘE volno u moře, koupání, nocleh.

9. den: 

Volno, fakult. výlet ke kráteru SOPKY ETNA a do kaňonu řeky Alcantara, nocleh.

10. den: 

Ráno uvolnění apartmánů, odjezd na jih Sicílie do AGRIGENTA, které je proslulé zejména díky památkám z období řecké kolonizace v tzv. Údolí chrámů. V nádherné krajině uprostřed porostu opuncií, agáve, olivovníků a mandloní se na skalnatém hřebeni s výhledem až k moři tyčí pozůstatky antických chrámů – chrám Svornosti, Herkulův chrám, chrám Dia Olympského a chrám Kastora a Poluxe. Na ploše bývalého Diova chrámu obdivují tisíce návštěvníků obrovskou ležící sochu Titána, který kdysi podepíral masivní konstrukci chrámu. Odpoledne přejezd do lázeňského města TAORMINA, které bylo také založeno řeckými osadníky a je vystavěno na skalnatých svazích členitého pobřeží s úchvatným výhledem na  moře i protilehlé pobřeží jižní Itálie. V Taormině nás čekají uličky plné obchůdků s typickými sicilskými suvernýry a kavárničky soustředěné kolem malebného náměstí s katedrálou S. Nicola ze 14.století, honosné paláce a městské brány, ale především staré řecké divadlo v překrásné poloze s výhledy na strmé útesy nad mořem a na velkolepý kužel Etny. Ve večerních hodinách trajekt ze Sicílie, ubytování v jižní Itálii, nocleh.

11. den: 

Dopoledne volno, odpoledne odjezd do Rakouska.

12. den: 

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, barem, 7x ubytování v apartmánech obsazených buď 3-4 osobami nebo 2 osobami s možností vaření, 2x tranzitní ubytování v jižní Itálii, trajekty, výlety dle programu, služby průvodce. Cena 12950 Kč na osobu v apartmánu obsazeném 3-4 osobami. Cena 13950 Kč na osobu v apartmánu obsazeném 2 osobami.

Cena nezahrnuje: povlečení a závěrečný úklid (cca 25 EUR za osobu), vstupné, místní pobytovou taxu

Fakultativně: 

Malta - celodenní výlet (včetně okruhu ostrovem a oběda) 130 EUR.

Liparské ostrovy - celodenní výlet 35 EUR. 

Ke kráteru Etny, kaňon Alcantara 30 EUR. 

 

 

 

Region: 
Itálie
Počet nocí: 
9

BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM, VATIKÁN

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd do oblasti řeky Piavy, známé boji v době I. světové války, pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, případně koupání v moři. Ubytování, nocleh.

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE s návštěvou opery NABUCCO ve Veroně

Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie

BENÁTKY A OSTROVY V BENÁTSKÉ LAGUNĚ

Časně ráno odjezd z Brna přes Rakousko do Itálie, odpoledne ubytování v letovisku LIDO DI JESOLO, možnost pozdně odpoledního koupání, nocleh.

MALEBNÉ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

Odjezd v 4:00 z Olomouce. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v BOLOGNI, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

KOUZLA DOLOMIT - TURISTIKA

Odjezd z Olomouce cca v 5 hod. Pojedeme údolím Pustertal přes Toblach. Cestou se zastavíme u kouzelného jezera LAGO DI BRAIES (Pragser Wildsee) ležícího 1 493 m n. m. Večer se ubytujeme v oblasti Alta Badia. 

KOUZLA JEZERA LAGO DI GARDA

V ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes rakouské a italské Alpy, krátké zastávky u jezera Wörthersee a ve středověkém městečku Portogruaro. Večer ubytování v hotelu.

GASTRONOMIE A PAMÁTKY SEVERNÍ ITÁLIE

V 6.00 odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PERLY NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Nocleh.

POŽITKÁŘSKÁ ITÁLIE

V ranních hodinách odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení vevinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PISA - FLORENCIE – ŘÍM

Odjezd v časných ranních / nočních hodinách přes Rakousko do Itálie, pozdě odpoledne příjezd do města s nejstarší evropskou univerzitou BOLOGNA – pěší prohlídka historického centra města vystavěného z červených pálených cihel, večer přejezd na ubytování u Florencie, nocleh.

LIGURSKÁ RIVIÉRA – cesta za poznáním i koupáním

Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování v oblasti Pádské nížiny

SICÍLIE S VÝLETEM NA MALTU A LIPARSKÉ OSTROVY

Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Rakousko a Itálii.

MĚSTA A VÍNA TOSKÁNSKA

V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer krátká zastávka v dokonale zachovalém opevněném městečku MONTERIGGIONI. Přejezd do hotelu.

POHÁDKOVÁ MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE

Odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, večer ubytování, nocleh

ITALSKÁ KLENOTNICE

Odjezd z Olomouce ve 4.00 přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.

ITALSKÁ MOZAIKA - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA S POBYTEM U MOŘE

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA STŘEDNÍ ITÁLIE

Odpoledne odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie.

SARDINIE – za krásami smaragdového ostrova

odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

Po stopách J.W. Goetha

V ranních hodinách odjezd do KARLOVÝCH VARŮ,  procházka lázeňskou částí, volný čas, přejezd do CHEBU, prohlídka historického jádra, čas na večeři, ubytování.

Toskánsko - svátek kamelií

Odjezd v ranních hodinách směr Vídeň a Graz do Itálie. Zastávka v městečku Palmanova, které je unikátně dochovanou pevností ze 16. století, vystavěnou na půdorysu devíticípé hvězdy. Pokračování na ubytování v oblasti Florencie (Montecatini Terme).

ISCHIA pobytově poznávací okruh

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční průjezd Rakouskem.

Annecy, kaňon Verdon, Ligurská riviéra, Lago di Garda

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, zastávka v "Benátkách Alp", nádherném městečku ANNECY, ubytování v okolí.