VELKÝ OKRUH POLSKEM

Kód: 
VOP

Varšava • Mazurská jezera• Grunwald Malbork • Gdyně• Gdaňsk• Westerplatte• Toruň • Hnězdno • Poznaň

1. den: 
Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v CZESTOCHOWÉ, nejznámějším duchovním centru země s klášterem Jasná Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska VARŠAVY – prohlídka Zá meckého náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město, socha mořské panny, obnovené městské hradby, katedrála sv. Jana, večer ubytování, nocleh.
2. den: 
Snídaně, dopoledne návštěva letoviska MIKOLAJKI, vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po břehu jezera, možnost plavby lodí po jezeře Śniardwy, odpoledne pokračování v cestě jezerní oblastí do městečka GIŽICKO, které leží na břehu sedmi jezer – procházka, volno, k večeru odjezd do oblasti OLSZTYNU, nocleh.
3. den: 
Po snídani zastávka k pěší prohlídce historického centra města OLSZTYN, před polednem přejezd k návštěvě areálu s muzeem v Grunwaldu, dějišti jedné z největších středověkých bitev – 15. června 1410 se zde střetlo vojsko Řádu německých rytířů se spojenými voji Poláků a Litevců, za které bojoval i Jan Žižka z Trocnova. Odpoledne návštěva monumentálního křižáckého hradu MALBORK (UNESCO), největšího v Polsku a jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí. Večer příjezd na pobřeží Baltského moře, ubytování v letovisku Gdyně, nocleh.
4. den: 
Snídaně, odjezd do přímořského letoviska SOPOTY se zastávkou na promenádě, poté prohlídka GDAŇSKU, jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst a jeho přístavu – honosné paláce, domy, radnice, možnost plavby k památníku 2. světové války Westerplatte, k večeru návrat do Gdyně, volno, možnost návštěvy oceánografického muzea, večer návrat na ubytování, nocleh.
5. den: 
Po snídani přejezd do historického hanzovního města TORUŇ, rodiště Mikuláše Koperníka – prohlídka centra s katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy. Kolem poledne pokračování do KRUSZWICE u malebného jezera Goplo – prohlídka Myší věže, k níž se váže legenda o knížeti Popelovi, později odpoledne návštěva skanzenu v BISKUPINU – dokonalá archeologická rekonstrukce praslovanské osady uzavřené v dřevěné hradbě, večer ubytování, nocleh.
6. den: 
Po snídani návštěva starobylého HNĚZDNA, významného poutního místa – návštěva gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století s hrobem praž ského biskupa, Slavníkovce sv. Vojtěcha, arcidiecézní muzeum. Odpoledne prohlídka metropole Velkopolského vojvodství POZNANĚ. Procházka centrem s renesanční trojlodní radnicí, starým tržním náměstím, Přemyslovským zámkem a katedrálou s hroby polských králů. K večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.
 
Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce

 

Fakultativně: 

příplatek za jednolůžkový pkoj 3.750 Kč

 

 

Region: 
Polsko
Strava: 
Počet nocí: 
5

VÁNOČNÍ KRAKOV - ADVENTNÍ zájezdy z Olomouce

Odjezd z Olomouce v 6.00. V dopoledních hodinách příjezd do Krakowa, pěší prohlídka historického centra města s průvodcem, možnost prohlídky areálu hradu Wawel, individuální volno.Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

 

KRAKOV A WIELICZKA

Odjezd z Olomouce v cca 6:00 hod., kolem poledne přijezd do KRAKOVA. Prohlidka historickeho centra: hradni navrši Wawel s katedrálou, možnost prohlidky interieru a krypty polskych kralů a vyznamnych osobnosti naroda, dale Rynek, slavne Sukiennice, ve kterych se ve středověku...

VELKÝ OKRUH POLSKEM

Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v CZESTOCHOWÉ, nejznámějším duchovním centru země s klášterem Jasná Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska VARŠAVY – prohlídka Zá meckého náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město,...

POHÁDKOVÉ ZÁMKY OKOLNÍHO POLSKA

Odjezd z Olomouce do WROCLAWI. Wroclav bezpochyby patří mezi nejkrásnější města Polska s velmi bohatou historií. Prohlédneme si staré město se svou velkolepou radniční věží a s nádherným barokním sálem Aula Leopoldina - slavnostní síní wroclavské univerzity. Odjezd na ubytování, nocleh. 

VÁNOČNÍ WROCLAW - ADVENTNÍ zájezdy z Olomouce

Odjezd v ranních hodinách. Kolem 10 hod. příjezd do Wroclavi – prohlídka města s průvodcem, návštěva vánočních trhů a památek. Osobní volno. Příjezd do Olomouce ve večerních hodinách.

 

OSVĚTIM A SOLNÉ DOLY WIELICZKA - jednodenní zájezd

Ráno odjezd do Osvětimi, cca 3,5hod prohlídka rozsáhlého areálu Auschwitz a Birkenau s místním česky mluvícím průvodcem. Po vyhlídce přejezd do Wieliczky - krátká prohlídka města a individuální volno. Poté 2-3 hodinová prohlídka jednoho z nejproslulejších...

AQUAPARK WISLA - jednodenní zájezd

V ranních hodinách přejezd do USTROŇ - lanovka na ČANTORYJI. Poté WISLA, kde se u hotelu Golebiewski nachází velký TROPIKÁNA PARK – návštěva areálu se sportovním bazénem, bazénem s tryskami a vlnobitím, aroma i perličkovou koupelí, mořskou...

KRAKOV

Odjezd z Olomouce v 6:00 hod. V dopoledních hodinách příjezd do KRAKOVA, pěší prohlídka centra města s průvodcem, možnost prohlídky hradu Wawel, individuální volno. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

 

OSVĚTIM

Program: Odjezd z Olomouce v ranních hodinách (cca 09:00). Osvětim – 3,5 hodinová prohlídka s českým průvodcem zahrnující stálé výstavy a budovy hlavního koncentračního tábora Auschwitz I a nejvýznamnější budovy v táboře Auschwitz II. – Birkenau. Odjezd zpět v 17.00, návrat do nástupních míst cca ve 20.00.

VARŠAVA A OKOLÍ

Odjezd z nástupních míst časně ráno, odpoledne příjezd do VARŠAVY, prohlídka hlavního města: Krakovské předměstí, Staré město (UNESCO) s barbakanem, královským zámkem, katedrálou sv. Jana Křtitele, rodný dům Marie Curie-Skłodowské, Palác kultury a vědy s vyhlídkovou terasou. Nocleh.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND V DOLNÍM SLEZSKU

Odjezd v časných ranních hodinách přes Náchod do Polska, dopoledne návštěva lázeňského městečka DUSZNIKI proslaveného pobyty Fryderyka Chopina, procházka centrem, možnost návštěvy unikátního Muzea papírnictví, kolem poledne přejezd do starobylého Kladska, kterému dominuje pevnost nad městem, procházka...

ZÁBAVNÍ PARK ENERGYLANDIA

Odjezd z Olomouce v 6.00 hod. do zábavního parku, kde je více než 60 různých atrakcí, 20 interaktivních her a dětských hřišť.

 

KRAKOW A WIELICZKA jednodenní

5.15 odjezd z Brna přes Prostějov a Olomouc na Český Těšín, Krakov.
11.30 procházka královským městem Krakovem, návštěva hradního návrší Wawel a katedrály, Hlavního náměstí, slavné tržnice Sukiennice, ve kterých se ve středověku prodávaly látky, Mariánského kostela a nábřeží řeky Visly. cca 16.00 prohlídka slavných...