Pobyty pro skupiny

BOHEMIAN FANTASY s.r.o. - cestovní kancelář Olomouc. ZÁJEZDY PRO SKUPINY U nás SLEVA JIŽ OD 6 OSOB!                                                                                                                                                                        Vážení,

vedoucí klubů, kroužků, týmů, sportovních klubů a zájmových sdružení
- pro Vás máme nabídku na společné pobyty, soustředění a tréninky. Zajistíme i fotbalové a jiné zápasy s cizími mužstvy.

ředitelé a učitelé škol
- přenechejte každoroční starost s přípravou školních výletů, seznamovacích a sportovních akcí nám! V případě zájmu Vám poskytneme zkušeného průvodce, který se v dané oblasti pohybuje již několik let a usnadní tak práci Vám, Vašim podřízeným i studentům, školákům.

vedoucí a členové Klubů seniorů
a dříve narozených hledáte cenově výhodné pobyty u moře, v lázních nebo na horách pro Vaše členy? Zajistíme pobyt, program i autobus a přizveme zkušené průvodce.

cvičitelé a cvičitelky
potřebujete spojit příjemné s užitečným a cvičit s Vašimi stálými klienty i v létě a lépe je poznat?  Na týden s cvičením Vám vyřídíme plochu na cvičení, reproduktory, kabely - jen hudbu si vezměte tu Vaši oblíbenou.

pracovníci odborů a městských úřadů
- přizvěte nás do výběrových řízení pro děti členů nebo zaměstnanců. Z nabídky cestovních kanceláří vybereme přesně to pravé podle požadavků.

Výhody pro skupiny a kolektivy JIŽ OD 6 osob:

 • při objednání 6 osob: sleva 2%
 • při objednání 10 osob: sleva 3%
 • při objednání 15 osob: sleva 5%
 • při objednání 20 osob: 1 osoba ZDARMA
 • NAD 20 OSOB VŽDY SPECIÁLNÍ CENA a organizátor , vedoucí cestuje ZDARMA  (dle počtu osob ve skupině poskytujeme účast ZDARMA i dalším osobám)
 • Termíny a délka zájezdu -  dle Vašich přání a požadavků
 • Kvalifikovaný průvodce s možností tlumočení jen pro Vaši skupinu
 • Možná dohoda s průvodcem o změně programu a přizpůsobením nového programu dle aktuální situace
 • Pojištění na cestu dle Vašich požadavků a rizik včetně pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů apod.
 • Nástupní místa, dle Vašeho přání
 • Úhrada zájezdu dle dohody, možnost vystavená faktur na Benefit společnosti, fondy apod.
 • Jako bonus zajištění doplňkových služeb
  • zastávky přizpůsobené věku a požadavkům
  • skladbu občerstvení dle přání
  • doplňková technika - kabely, reproduktory, místa na cvičení a konzultace…
  • zajištění exkurzí podle zaměření skupiny
  • výlety a průvodce na místě pobytu

Zašlete nám Vaše požadavky na e.mail: ida@bohemianfantasy.cz .  Rádi vám nabídku pro Vaši skupinu vypracujeme. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Příklady programů pro vaše skupiny:

ROMANTIKA RÝNA A MOSELY

Würzburg – Aschaffenburg – Frankfurt – Limburg – Koblenz – Bonn – Kolín – Trevír – Mohuč – Wiesbaden – Heidelberg – císařské dómy ve Wormsu a Speyeru

1. den – Odjezd v ranních hodinách směr WÜRZBURG – vyjížďka k pevnosti Marienberg s barokní zahradou a krásnou vyhlídkou na město, prohlídka proslulé biskupské rezidence, procházka centrem města (dóm sv. Kiliána, starý most přes Mohan…). Přejezd na ubytování, nocleh.

2. den – Po snídani prohlídka unikátního klasicistního zámku POMPEJANUMAschaffenburgu,poté FRANKFURT – Römerberg, korunovační katedrála, nábřeží řeky Mohan, moderní bankovní čtvrť, rodný dům J. W. Goetha, přejezd do LIMBURGU – prohlídka cenného dómu, procházka hrázděným městečkem. Večer příjezd do KOBLENZE,nocleh.

3. den – Po snídani prohlídka zámku Augustusburg v BRÜHLU (památka UNESCO), KOLÍN NAD RÝNEM – prohlídka a volno k návštěvě proslulých muzeí, prohlídka bývalého hlavního města SRN BONNU – románský dóm, kurfiřtská rezidence, rodný dům Ludwiga van Beethovena. Přes REMAGEN (slavný most z bitvy 2. světové války) návrat do hotelu.

4. den – Po snídani odjezd do nádherného údolí řeky MOSELY, lemovaného hrady a vinicemi. Vycházka k pohádkovému hradu ELTZ ukrytému uprostřed lesů. Vyhlídková jízda podél Mosely přes COCHEM (malebné městečko s hrázděnými domy a hradem na kopci) a BERNKASTEL-KUES (hrázděné domy a gotický špitál založený Mikulášem Kusánským) do TREVÍRU – prohlídka města s cennou katedrálou, arcibiskupským zámkem a unikátní Černou bránou, nejvýznamnější římskou památkou na území Německa. Návrat na ubytování.

5. den – Po snídani cesta romantickým údolím Rýna kolem hradů, zřícenin a vinic, výjezd na skálu LORELEY s úchvatnou vyhlídkou, PLAVBA VYHLÍDKOVOU LODÍ ze St. Goarshausen do RÜDESHEIMU, vinařského městečka na břehu Rýna (prohlídka). MOHUČ (Mainz) – prohlídka města se slavným dómem, kurfiřtským zámkem a kostelem sv. Štěpána (Chagallovy vitráže). V podvečer procházka elegantním lázeňským městem WIESBADEN a přejezd do hotelu.

6. den – Po snídani návštěva světoznámých románských katedrál ve WORMSU a ŠPÝRU (Speyer). Špýrský dóm platí za největší románský chrám na světě. Prohlídka půvabného centra Špýru, možnost návštěvy Historického muzea (Ulfilův list). Odpoledne prohlídka univezitního města HEIDELBERGU se slavným zámkem, renesanční zámeckou zahradou, starým mostem přes řeku Neckar a romantickými uličkami starého města. Čas k návštěvě zámku, k vycházce po Stezce filozofů, k nákupům apod. Ve večerních hodinách odjezd.

7. den – Návrat do ČR v ranních hodinách.

Termíny: od začátku dubna maximálně do 8. října

 

 

ŠVÝCARSKO VELKÝ OKRUH

1. den – Odjezd z Olomouce v podvečerních hodinách.

2. den – Zastávka u impozantních RÝNSKÝCH VODOPÁDŮ. Poté odjezd do CURYCHU (Zürich), prohlídka největší metropole Švýcarska s hlavní nákupní třídou Bahnhofstrasse, nazývanou „výkladní skříň Evropy“, starými čtvrtěmi Niederdorf a Oberdorf, chrámy Grossmünster a Fraumünster (Chagallovy vitráže), Domem umění (sbírka impresionistů) a světoznámou cukrárnou Sprüngli. Výlet lodí po Curyšském jezeře podél Zlatého pobřeží do „města růží“ RAPPERSWILU – procházka půvabným středověkým městečkem s hradem. Přejezd na ubytování.

3. den – Po snídani odjezd do LUZERNU – dřevěné mosty Kappelbrücke a Spreuerbrücke, starobylé domy uprostřed zachovaných hradeb. Pokračování horskou krajinou Berner Oberland podél jezer Brienzersee a Thunersee (zastávky) do hlavního města BERNU (staré město položené vysoko nad řekou, dóm, renesanční kašny…). Zastávka ve starém městečku GRUYÈRES, přejezd na ubytování.

4. den – Po snídani jízda vysokohorskou krajinou do CHAMONIX, fakultativně vyjížďka lanovkou na MONT BLANC do výšky 3842 m n. m., poté hrad CHILLON u Ženevského jezera, zastávka v MONTREUX a procházka po elegantním lázeňském městě VEVEY. Prohlídka starého města a pobřežní promenády, volný čas. Návrat na ubytování.

5. den – Po snídani prohlídka historického jádra LAUSANNE včetně slavné katedrály, procházka lázeňskou čtvrtí u jezera, pro zájemce návštěva OLYMPIJSKÉHO MUZEA nebo koupání v lázních. Odpoledne organizovaná prohlídka PALÁCE NÁRODŮ (ženevského sídla OSN) a jeho okolí (sídlo Červeného kříže, Telekomunikační unie, Musée Ariana) a v podvečer vyjížďka lanovkou na LE SALÈVE (krásný výhled na Ženevu, jezero a Savojské Alpy). Návrat do hotelu.

6. den – Po snídani prohlídka středověkého městečka NYON (hrad s expozicí klasicistního porcelánu, románský kostel, antické vykopávky) a poté podrobná prohlídka ŽENEVY – staré město, nábřeží, parky, barokní architektura, muzea s volnými vstupy… Možnost vyhlídkové plavby po jezeře. Večer odjezd do ČR.

7. den – Návrat do Olomouce v poledních hodinách.

Asi o 140 km víc než u normálního okruhu.

 

 

HANZOVNÍ MĚSTA A BALTSKÉ MOŘE

Stralsund – Wismar – Lübeck – Brémy – Hamburg a také celá Rujána a Lüneburské vřesoviště s městem Lüneburg

1. den – Odpoledne odjezd z ČR a noční přejezd do Německa.

2. den – Ráno podrobná prohlídka hanzovního města STRALSUND, jehož centrum patří k nejzachovalejším v Německu a je zapsané na listině UNESCO– chrámy Panny Marie, sv. Jakuba a sv. Mikuláše, radnice, gotické kláštery, typické severské měšťanské domy, zachované opevnění a přístav. Zájemci se mohou projet lodí po přístavu, navštívit 75 let starou loď Gorch Fock, Mořské muzeum nebo skvělé Ozeaneum – komplex obřích akvárií s faunou a flórou Baltu, Severního moře a Atlantiku. Ubytování.

3. den – Po snídani odjezd na Rujánu – zastávky v půvabných přímořských lázních BINZ a SASSNITZ, okružní plavba kolem ostrova k mysu ARKONA a k slavným KŘÍDOVÝM SKALÁM, exkurze v monstrózním nacistickém rekreačním středisku PRORA, dále návštěva romantického loveckého ZÁMKU GRANITZ s vyhlídkovou věží a vycházka na nejvyšší bod ostrova KÖNIGSSTUHL. Návrat na ubytování.

4. den – Po snídani odjezd do WISMARU na pobřeží Baltského moře a poté do LÜBECKU, města marcipánu, Buddenbrooků a bratrů Mannových. Obě hanzovní města mají mimořádně cenné a rozsáhlé  historické centrum se stavbami tzv. cihlové gotiky a jsou chráněna UNESCEM. Po prohlídce a individuálním volnu, popř. exkurzi v muzeu marcipánu odjezd na ubytování.

5. den – Po snídani uvidíte půvabné městečko LÜNEBURG a největší německý národní park LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ a poté navštívíte BRÉMY. Prohlídka starobylého přístavního města s hrázděnými domy a krásnou atmosférou. Volno, ubytování.

6. den – Po snídani následuje nejelegantnější německé město HAMBURG – prohlídka starého města se známou radnicí, nábřežím Vnitřní Alstery, kanály a zajímavými cihlovými stavbami, prohlídka Speicherstadtu (avantgardní stavby z počátku 20. století), vyjížďka do ALTONY a podél třídy patricijských vil Elbchaussee do Blankenese (dokonalý empirový zámeček JENISCH-HAUS). Večer odjezd do ČR, pro zájemce krátká noční procházka po centru DRÁŽĎAN („balkón Evropy“, Divadelní náměstí, katedrála, Frauenkirche…).

7. den – V dopoledních hodinách návrat do Olomouce.