PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou REMEŠE

Kód: 
PAR
1. den: 

Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR přes Prahu a Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši, příjezd na ubytování v oblasti Paříže v pozdních večerních hodinách.

2. den: 

PAŘÍŽ - okružní jízda a pěší prohlídka města - náměstí Bastilly, náměstí Republiky, bulváry Montmartru se slavnými varietními lokály jako Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur, pařížská Opera, Palais Bourbon, Place Vendôme, EIFFELOVA VĚŽ, Vítězný oblouk, Lucemburská zahrada, Sorbonna, Pantheon. Nocleh v hotelu.

3. den: 

Po snídani odjezd do VERSAILLES – prohlídka zámku a zámeckých zahrad. Odpoledne návštěva nejslavnější galerie na světě Louvru. Poté prohlídka katedrály Nôtre Dame.. Večer volný program. Nocleh.

4. den: 

Po snídani moderní čtvrť La Défense. Poté možnost celodenního volna nebo prohlídka slavné pařížské Opery, muzea d’Orsay.. Večer možnost projíždky lodí po Seině. Navečer odjezd do ČR.

5. den: 

Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 3x ubytování se snídaní, služby průvodce

Platí se na místě: pobytové taxy

Fakultativně: 

příplatek za jednolůžkovy pokoj 1 990 Kč, projižďka lodí po Seině 350 Kč. Děti do 12 let 170 Kč.

Ceny vstupů cca: Versailles 18 EUR (náštěvníci do 18 let a obyvatelé Evropské unie do 26 let mají vstup zdarma), Eiffelova věž - výtah 25 EUR (dítě 4-11 6,3 EUR; dítě do 4 let zdarma), Louvre 15 EUR (do 25 let zdarma), Muzeum D´Orsay 12 EUR (náštěvníci do 18 let a obyvatelé Evropské unie do 25 let mají vstup zdarma), Pantheon 7 EUR (cena z předchozí sezóny)

SLEVA: třetí osoba 500 Kč

 

Region: 
Francie
Strava: 
Počet nocí: 
3

NORMANDIE A BRETAŇ

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes SRN, nocleh ve Francii.

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou EURODISNEYLANDU

Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování v oblasti Paříže, nocleh

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou REMEŠE

Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR přes Prahu a Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši, příjezd na ubytování v oblasti Paříže v pozdních večerních hodinách.

PROVENCE A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, ubytování v oblasti ŽENEVY.

ZA TAJEMSTVÍM KATARSKÝCH HRADŮ

Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Večer ubytování ve Francii v oblasti Montélimar.

NORMANDIE

Odjezd z ČR dle předem určených nástupních míst, transit přes Německo a Francii - příjezd do NORMANDIE.

 

KORSIKA-KRÁSY NAPOLEONOVA OSTROVA

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.