LONDÝN – GREENWICH – WINDSOR A HAMPTON COURT

Kód: 
LON

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

 

1. den: 

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Německo, večer ubytování ve Francii.

2. den: 

Odjezd trajektem, po poledni příjezd do LONDÝNA – okruh městem: Parlament s legendárním Big Benem, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Hyde Park, katedrála sv. Pavla, Kensingstonské zahrady, koncertní síň Albert Hall, Piccadilly Circus, Charing Cross, Scotland Yard, Trafalgarské náměstí… Večer ubytování v Londýně.

3. den: 

Po snídani odjezd do GREENWICHE k nultému poledníku, možnost prohlídky královské observatoře, poté prohlídka královského barokního paláce a zahrad HAMPTON COURT. Odpoledne prohlídka WINDSORU, letního sídla královské rodiny, patřící k nejlépe vybaveným a největším obývaným hradům na světě. Večer individuální volno nebo možnost návštěvy populární čtvrti Soho. Nocleh.

4. den: 

Po snídani prohlídka slavného TOWERU, ve kterém jsou uloženy britské korunovační klenoty. Přesun metrem do centra LONDÝNA, individuální program, možnost návštěvy muzeí a galerií (Britské muzeum s nejbohatšími uměleckými sbírkami na světě, Národní galerie s více než 2 200 obrazy). Večer odjezd do Doveru, trajekt do Calais, noční přejezd.

5. den: 

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, trajekty, 2x ubytování v hotelu v Londýně se snídaní, 1x ubytování v hotelu typu F1 ve Francii bez snídaně, služby průvodce.

Fakultativně: 

1/1 pokoj Kč 1 850 Kč/zájezd. 

 

Region: 
Velká Británie
Počet nocí: 
3

JIHOZÁPADNÍ ANGLIE A LONDÝN

Odjezd v nočních – časných ranních hodinách přes Prahu do Belgie, ubytování, nocleh.

LONDÝN – GREENWICH – WINDSOR A HAMPTON COURT

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Německo, večer ubytování ve Francii.