KOUZLA JEZERA LAGO DI GARDA

Kód: 
LAG

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

Mantova – Treident – Verona

1. den: 

V ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes rakouské a italské Alpy, krátké zastávky u jezera Wörthersee a ve středověkém městečku Portogruaro. Večer ubytování v hotelu.

2. den: 

Po snídani poznáte MANTOVU, sídelní město Gonzagů s velkolepým komplexem vévodského paláce obklopeného umělými jezery a středověkým městským jádrem. Odpoledne strávíte v SIRMIONE v jižní části LAGO DI GARDA: uvidíte staré město a hrad Scaligerů a budete se moci koupat, projet se lodí kolem poloostrova a navštívit „Catullovy jeskyně“ (obrovskou ruinu starořímské vily). V podvečer se podíváte na benátské hradby v pevnostním městě PESCHIERA. Návrat do hotelu.

3. den: 

Po snídani pojedete do Alp do starobylého TRIDENTU (Trento), dějiště tridentského koncilu. Po prohlídce katedrály, renesančních paláců pokrytých freskami, zádumčivého starého města, případně hradu Buonconsiglio s muzeem navštívíte největší pevnost v regionu, hrad BESENO vysoko nad údolím řeky Adige. Pak se vrátíte k jezeru do elegantního letoviska RIVA DEL GARDA (přístav, biskupská pevnost, penzion, v němž bydlel Thomas Mann, a úžasný kostel dell’Inviolata). Návrat do hotelu.

4. den: 

Po snídani následuje cesta po slavné vyhlídkové silnici podél západního břehu Lago di Garda. Prohlídka vily VITTORIALE. Celé odpoledne strávíte v MALCESINE – procházka půvabným městečkem, pro zájemce návštěva hradu, koupání na oblázkových plážích a/nebo vyjížďka lanovkou s unikátními otočnými kabinami na MONTE BALDO. V podvečer se zastavíte v nejzachovalejším městečku na jezeře, v LAZISE (benátský přístav, středověké hradby, obchůdky smístním olivovým olejem...). Návrat do hotelu.

5. den: 

Po snídani přejezd do VERONY – slavná aréna, středověké hradby a mosty, hrad, hrobky rodiny Scaligerů, baziliky San Zeno, San Fermo a sant Anastasia, domy Romea a Julie. Večer zastávka ve středověkém opevněném městě SOAVE uprostřed vinic. Noční přejezd do ČR.

6. den: 

V dopoledních hodinách návrat do ČR.

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Fakultativně: 

1/1 pokoj Kč 1.990

Region: 
Itálie
Speciální nabídka: 

BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU

Počet nocí: 
4

BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM, VATIKÁN

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd do oblasti řeky Piavy, známé boji v době I. světové války, pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, případně koupání v moři. Ubytování, nocleh.

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE s návštěvou opery NABUCCO ve Veroně

Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie

BENÁTKY A OSTROVY V BENÁTSKÉ LAGUNĚ

Časně ráno odjezd z Brna přes Rakousko do Itálie, odpoledne ubytování v letovisku LIDO DI JESOLO, možnost pozdně odpoledního koupání, nocleh.

MALEBNÉ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

Odjezd v 4:00 z Olomouce. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v BOLOGNI, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

KOUZLA DOLOMIT - TURISTIKA

Odjezd z Olomouce cca v 5 hod. Pojedeme údolím Pustertal přes Toblach. Cestou se zastavíme u kouzelného jezera LAGO DI BRAIES (Pragser Wildsee) ležícího 1 493 m n. m. Večer se ubytujeme v oblasti Alta Badia. 

KOUZLA JEZERA LAGO DI GARDA

V ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes rakouské a italské Alpy, krátké zastávky u jezera Wörthersee a ve středověkém městečku Portogruaro. Večer ubytování v hotelu.

GASTRONOMIE A PAMÁTKY SEVERNÍ ITÁLIE

V 6.00 odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PERLY NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Nocleh.

POŽITKÁŘSKÁ ITÁLIE

V ranních hodinách odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení vevinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PISA - FLORENCIE – ŘÍM

Odjezd v časných ranních / nočních hodinách přes Rakousko do Itálie, pozdě odpoledne příjezd do města s nejstarší evropskou univerzitou BOLOGNA – pěší prohlídka historického centra města vystavěného z červených pálených cihel, večer přejezd na ubytování u Florencie, nocleh.

LIGURSKÁ RIVIÉRA – cesta za poznáním i koupáním

Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování v oblasti Pádské nížiny

SICÍLIE S VÝLETEM NA MALTU A LIPARSKÉ OSTROVY

Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Rakousko a Itálii.

MĚSTA A VÍNA TOSKÁNSKA

V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer krátká zastávka v dokonale zachovalém opevněném městečku MONTERIGGIONI. Přejezd do hotelu.

POHÁDKOVÁ MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE

Odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, večer ubytování, nocleh

ITALSKÁ KLENOTNICE

Odjezd z Olomouce ve 4.00 přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.

ITALSKÁ MOZAIKA - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA S POBYTEM U MOŘE

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA STŘEDNÍ ITÁLIE

Odpoledne odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie.

SARDINIE – za krásami smaragdového ostrova

odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

Po stopách J.W. Goetha

V ranních hodinách odjezd do KARLOVÝCH VARŮ,  procházka lázeňskou částí, volný čas, přejezd do CHEBU, prohlídka historického jádra, čas na večeři, ubytování.

Toskánsko - svátek kamelií

Odjezd v ranních hodinách směr Vídeň a Graz do Itálie. Zastávka v městečku Palmanova, které je unikátně dochovanou pevností ze 16. století, vystavěnou na půdorysu devíticípé hvězdy. Pokračování na ubytování v oblasti Florencie (Montecatini Terme).

ISCHIA pobytově poznávací okruh

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční průjezd Rakouskem.

Annecy, kaňon Verdon, Ligurská riviéra, Lago di Garda

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, zastávka v "Benátkách Alp", nádherném městečku ANNECY, ubytování v okolí.